Planując przeprowadzenie prac remontowych w łazience, należy uwzględnić wiele czynników, które pozwolą na dokładne dopasowanie pomieszczenia do potrzeb mieszkańców, uzyskanie najlepszego efektu wizualnego, ergonomii, oraz bezawaryjnej eksploatacji.

Oprócz wymiany okładzin ceramicznych i armatury, niezbędne jest zbadanie stanu instalacji elektrycznej i hydrauliczej, co zapobiegnie ewentualnym awariom i kosztownym naprawom w przyszłości. Wykończenie łazienki lub jej remont przeprowadzany jest zazwyczaj raz na kilkanaście lat i do tego czasu instalacje muszą być sprawne.Na etapie wymiany instalacji powinny zaostać ustalone miejsca montażu nowej armatury sanitarnej oraz urządzeń elektrycznych, co pomoże w doprowadzenie instalacji prezyzyjnie w miejsce montażu nowych urządzeń.

Kolejnym ważnym etapem jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku dobrze wentylowanych łazienek izolację można wykonać tylko w miejscach narażonych na duże zawilgocenie tj. w rogu,w którym przewidziany jest moztaż kabiny prysznicowej, w narożniku lub na ścianie przywannowej.

Układanie płytek również powinno być starannie zaplanowane. Przed przystąpieniem do przyklejania glazury nalezy dokładnie rozmierzyć docinki, tak aby były one możliwie największe i w najmniej widocznych miejscach. Dla poprawy estetyki , w miejscach montażu armatury łazienkowej(wc, wanna, lustro itd.), płytki powinny zostać rozmieszczone z zachowaniem symetrii.

Fugi cementowe, oraz płytki ceramiczne o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować. Wykonanie impregnacji pozwoli na łatwiejsze utrzymanie czystości oraz zapobiegnie przebarwieniom.

W miejscach narażonych na ?pracę? np. narożnik ściany i podłogi oraz wokół urządzeń sanitarnych i armatury powinien zostać zastosowany silikon.