Układanie i przyklejanie mozaiki jest znacznie trudniejsze niż przyklejanie płytek i wymaga dużo większej precyzji. Podłoże musi być doskonale równe i musi mieć bardzo dobrą przyczepność. W odróżnieniu od płytek, wykonując układanie, przyklejanie mozaiki, nie mamy możliwości zbyt dużej korekty jej ułożenia, a wszystkie nierówności spowodują zapadanie się kostek. Z uwagi na niewielkie ich wymiary należy używać grzebienia z możliwie najmniejszymi zębami (maks. 6 mm). W przypadku użycia grzebienia o zbyt dużych zębach, próby dociśnięcia mozaiki będą powodowały wydostawanie się kleju z pomiędzy kostek, co z kolei przysporzy nam kolejnych prac (czyszczenie szczelin). Zbyt słabe dociśnięcie mozaiki może spowodować osuwanie się jej, a to przełoży się na pogorszenie ostatecznego efektu.

Nie bez znaczenia jest również klej, którego będziemy używać wykonując układanie i przyklejanie mozaiki. Najlepiej, gdyby miał zwiększoną zawartość żywicy i spełniał normę C2. Zastosowanie kleju o zbyt niskich parametrach i niskiej sile klejenia może spowodować punktowe odspajanie się fragmentów mozaiki.

Fugowanie mozaiki wymaga staranności (efekt wizualny) oraz dokładności i precyzji w jej układaniu. Dobrze wypełniona spoiną szczelina będzie wzmocnieniem całości i przyczyni się do znacznego zwiększenia trwałości mozaiki.